SƠ ĐỒ DỰ ÁN

SƠ ĐỒ KHỚP NỐI TỶ LỆ 1/500

Link Download: 

- File Ảnh (11 MB):   https://drive.google.com/open?id=0B_1z0wdgOnm6YmVGRTdGcU9BbzQ

- File PDF (2,5MB):  https://drive.google.com/open?id=0B_1z0wdgOnm6Q1paT2M1cnp1S0k

 

SƠ ĐỒ PHÂN LÔ (MASTER PLAN)

Link Download: 

- File Ảnh (12,5 MB):   https://drive.google.com/open?id=0B_1z0wdgOnm6VWJZbHNDdHJfSXc

- File PDF (9,5MB):     https://drive.google.com/open?id=0B_1z0wdgOnm6VnVPUm1aM1Nuazg

 

SƠ ĐỒ BẢN VẼ KỸ THUẬT

Link Download: https://drive.google.com/open?id=0B_1z0wdgOnm6cHk2NHFlcGtWMk0

 

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Miền Trung
Địa chỉ:  386 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp.Đà Nẫng
Hotline:  0905.42.48.41
Email:   lakesidepalacedanang@gmail.com
Website: lakesidedanang.net