PHÁP LÝ DỰ ÁN

PHÁP LÝ DỰ ÁN

1. Quyết định Phê Duyệt Điều Chỉnh Quy Hoạch Chi Tiết Tỷ Lệ 1/500 số 2218/UBND Tp Đà Nẵng ngày 20/04/2015
Link download: https://drive.google.com/open?id=0B_1z0wdgOnm6ZG1pemdlenEyckE

​2. Quyết định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án số 6680/UBND Tp Đà Nẵng ngày 17/09/2015
Link download: https://drive.google.com/open?id=0B_1z0wdgOnm6bHZLODNxcDRSTlk

3. Quyết định Phê Duyệt Quy Hoạch Hạ Tầng Kỹ Thuật Dự Án số 536/UBND Tp Đà Nẵng ngày 25/11/2015
Link download: https://drive.google.com/open?id=0B_1z0wdgOnm6blRfSTg4ODZMeEk

4. Quyết định Phê Duyệt Thiết Kế Đô Thị và Quản Lý Kiến Trúc Dự Án số 395/UBND Tp Đà Nẵng ngày 19/01/2016
Link download: https://drive.google.com/open?id=0B_1z0wdgOnm6Rzl2VG5tcTc1bVE

5. Quyết định Giao Đất Dự Án số 817/UBND Tp Đà Nẵng ngày 17/02/2016
Link download: https://drive.google.com/open?id=0B_1z0wdgOnm6TVA5R1ROMzA5a0k

6. Bản Vẽ Khớp Nối Tỷ Lệ 1/500 Quận Liên Chiẻu
Link download: https://drive.google.com/open?id=0B_1z0wdgOnm6YmVGRTdGcU9BbzQ

 

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Miền Trung
Địa chỉ:  386 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp.Đà Nẫng
Hotline:  0905.42.48.41
Email:   lakesidepalacedanang@gmail.com
Website: lakesidedanang.net